ประกวดคลิปออนไลน์ ปิ๊งส์ ปิ๊งส์ ''อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน''


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556

โครงการประกวดคลิปออนไลน์เพื่อรณรงค์ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม สุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับโครงการประกวดคลิปออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" 


ที่มา : http://www.pings.in.th/news/media/6160

ผู้เข้าชม : 2018