แจ้งกลุ่มโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนบน(กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์)


 บันทึกโดย Admin  29 ส.ค. 2556

แจ้งกลุ่มโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนบน(กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์)

1. รูปแบบการออกแบบโปสเตอร์(ขนาดกว้าง x ยาว) และตราสัญลักษณ์(โลโก) สามารถ Download ได้ที่ Web กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์(www.sci-info-ds.com)

http://www.sci-info-ds.com

2. ก่อนการ Download file แนะนำให้ใช้ Firefox Browser (สำหรับ win 7 หรือ Win 8) เนื่องจากการ Preview Files Detail ที่เหมาะสม จะใช้ได้กับ ทุก Browser เฉพาะกับ Windows XP เท่านั้น

 

ผู้เข้าชม : 1643