การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ''SIT Code Challenge 2013''


 บันทึกโดย Admin  21 ส.ค. 2556

     ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อชิงรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท 

 

- กติกา และกำหนดการแข่งขัน   Click 

- ใบสมัคร    Click 

ที่มา : http://www4.sit.kmutt.ac.th/

ผู้เข้าชม : 1282