ด่วน!...แจ้งโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มภาคกลางตอนบน(เรื่องการประชุมฟิสิกส์สัประยุทธ์)


 บันทึกโดย Admin  17 ก.ย. 2556

ด่วน!...แจ้งโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มภาคกลางตอนบน(เรื่องการประชุมฟิสิกส์สัประยุทธ์)

โรงเรียนเทพศิรินทร์(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

ขอแจ้ง เรื่องการประชุมครูฟิสิกส์(ฟิสิกส์สัประยุทธ์) วันที่ 6 กันยายน 2556 ดังนี้

1. วัน-เวลา กำหนดการประชุมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง(6 ก.ย.56)(8.30-16.30 น.)

2. สถานที่ขอเปลี่ยนเป็น จากเดิม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เปลี่ยนเป็น

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนเทพศิรินทร์

3. แผนที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ สามารถ Download ได้ที่ www.sci-info-ds.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์
http://www.sci-info-ds.com
 

 

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 1566