ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ


 บันทึกโดย Admin  27 ก.ย. 2556

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์


17.30 น.   พิธีรดน้ำขอพร
18.00 น. งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ
ครูภาณุภณ กล้าผจญ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


เกิดวันที่   26มีนาคม พ.ศ. 2496 

วันเข้ารับราชการวันที่4 กันยายน พ.ศ. 2517 รวม 39 ปี 27 วัน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี            สาขาศิลปกรรม                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ปริญญาตรี            สาขาบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปริญญาโท            สาขา สถาปัตยกรรมไทย     มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

ชีวิตครูเริ่มต้นที่”เทพศิรินทร์”ความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตราชการ เพราะคำว่า “เทพศิรินทร์” เพราะฉะนั้นจงประพฤติตนและรักศักดิ์ศรีของ “เทพศิรินทร์” จนกว่าชีวิตจะสิ้นไปจากโลกใบนี้


ครูเดช แสนยโยธิน  

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2496  

วันเข้ารับราชการวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 รวม 37 ปี

ประวัติการศึกษา

ปกศ.ต้น-ปกศ.สูง                  วิทยาลัยครูพระนคร
        ปริญญาตรี                            คบ. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทร์เกษม
        ปริญญาโท                            วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 

                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

มีความภาคภูมิใจในสถาบันเทพศิรินทร์ได้รับประสบการณ์และโอกาศที่ดีทั้งการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับนักเรียนก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจงกลับมาดูแล “เทพศิรินทร์” ต่อไป
ครูศิริชัย สรรพอาษา 

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2496  

วันเข้ารับราชการวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521รวม 35 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี            คบ.สาขาศิลปศึกษา            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท            คม.สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

มีความสุขกับการได้เป็นครูโรงเรียนเทพศิรินทร์รักเหมือนบ้านหลังที่ 2 สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเป็นครูเทพศิรินทร์คือ ลูกศิษย์ทุกคนต้องสอบเข้ามหาวิทยาละยได้100% และประบความสำเร็จในชีวิตอยากให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญกว้าหน้ายิ่งขึ้นให้สมกับคำว่าเทพศิรินทร์ครูสุนิตตา สถิตย์วรกุล 

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ


เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2496  

วันเข้ารับราชการวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 รวม 35 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี            กศบ.การศึกษาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวัน

ปริญญาโท            คม.สาขาการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

รักและผูกพันธ์ตลอดไป ส่วนเป้าหมายการทำงานให้นักเรียนเติบโตทั้งการศึกษาและมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีคุณธรรมนำชีวิต


ครูเดชา ผิวหอม

ตำแหน่งครูชำนาญการ


เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498  

วันเข้ารับราชการวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 รวม 36 ปี  3 เดือน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี กศบ.สาขาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร


ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

ตลอดระยะเวลา 36 ปี กับ 3 เดือน โรงเรียนเทพศิรินทร์และนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคน เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกรักและผูกผันเป็นอย่างมาก จนยากที่จะบรรยายออกมาทั้งหมดให้ครบถ้วน


นายอำนวย แก้วบัวระภา

ตำแหน่ง นักการภารโรง


เกิดวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2495

วันเข้าทำงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2525 รวม 30 ปี

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนชองกุน จังหวัดลพบุรี


ความในใจที่จะบอกกับโรงเรียนและนักเรียนชาวเทพศิรินทร์

นับเวลาที่ผมได้ทำงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ มา 30 ปี ผมรู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และดีใจมาก ที่ได้ทำงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ


ผู้เข้าชม : 4635