ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1


 บันทึกโดย Admin  20 ก.ย. 2556

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 รุ่น 14 ปีการศึกษา 2556

คลิ๊กดู ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 1  
คลิ๊กดู ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกทั้งหมด  


นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1  ปีการศึกษา 2556
ให้มารายงานตัว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์
และเข้ารับการปฐมนิเทศการเข้าค่าย เวลา 9.00-11.00 น. 
 
ถ้าไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าค่าย
นักเรียนที่รายตัวเข้าค่ายแล้ว จะเริ่มอบรมชีววิทยา ระหว่างวันที่ 7-25 ตุลาคม 2556
รายละเอียดของตารางอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้เข้าชม : 10838