เด็กเทพฯ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน SIT Code Challenge 2013


 บันทึกโดย Admin  13 ก.ย. 2556

เด็กเทพฯเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
SIT Code Challenge 2013 


           Lets Code!!! การแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อวันที่ วันที่ 12 ก.ย. 2556  หลังจาก 2 ชม. เต็มในการ Coding  ผลการแข่งขัน ทีม Debsirin ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
                               1.นายฉัตริน กัลย์ยาณคุปต์ ชั้น ม.6/1
                               2.นายชวิน เอี่ยมวรวุฒิกุล ชั้น ม.6/4
                               3.นายดุลยวัต กุลฑา ชั้น ชั้น ม.6/10 

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมจาก Facebook SIT @KMUTT

ผู้เข้าชม : 1697