โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2557


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

โควตา คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- มีคุณสมบัติเฉพาะตาแต่ละโควตากำหนด

UploadImage


กำหนดการ
UploadImage


ที่มา :  http://www.reg.kmitl.ac.th/quota2/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1484