ประมวลภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา และผลงานความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  07 ต.ค 2556ผู้เข้าชม : 1862