สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557


 บันทึกโดย Admin  04 พ.ย. 2556
ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครสอบ ความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดสามารถคลิกดูได้ข้างล่างนี้ตามหัวข้อ- สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี)


***สมัครสอบคลิกที่นี่***
 

การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
 
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
          PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
          PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
          PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
          PAT 7.4 ภาษาจีน
        PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
          PAT 7.6 ภาษาบาลี

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1770