ทปอ. ยืนมติรับตรงพร้อมกัน เริ่มมกรา '57


 บันทึกโดย Admin  14 ต.ค 2556

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยที่ประชุมยืนยันมติเดิม และย้ำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดสอบระบบรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือน มกราคมของทุกปี โดยสำหรับในปีการศึกษา 2557 ยังเหลือมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 95% ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสอบรับตรง

 

แต่ทั้งนี้ระบบรับตรงดังกล่าวจะเป็นการรับตรงทั่วไป ไม่รวมถึงระบบโควต้า เช่น โครงการพิเศษ ที่สามารถจะดำเนินการจัดสอบได้ตามความเหมาะสม ส่วนที่หลายฝ่ายต้องการจะให้มีการปรับระบบรับตรงในช่วงปีนี้ คงเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้วางแผนการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่หลังจากที่มีการดำเนินการจัดสอบของปีการศึกษา 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทปอ.ก็จะสรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งหมด เพื่อนำไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2558

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงข้อเสนอ ทปอ.ที่ให้มีการศึกษาถึงการแยกอุดมศึกษา ออกจาก ศธ. มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย และเห็นว่าจะต้องเดินหน้าต่อไป ขณะที่นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เห็นว่าหากจะแยกออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยเลยนั้นเป็นไปได้ยาก และได้เสนอให้มีการตั้งเป็นทบวง ภายใต้ ศธ. โดยในมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้สามารถทำได้ แม้จะยังไม่เคยมีการตั้งทบวงภายใต้กระทรวงมาก่อน  แต่ก็เป็นวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด และส่วนตัวก็เห็นด้วยเพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระและยังมีความเชื่อมโยงกับ ศธ.อยู่


ที่มา : http://www.matichon.co.th/

ผู้เข้าชม : 1286