สมัครด่วน!! ICT Challenge 2013 ครั้งที่ 4 เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย


 บันทึกโดย Admin  01 พ.ย. 2556

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT Challenge 2013การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT Challenge 2013
เวทีสำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมปลายที่จะมาไขปัญหาทางด้านไอที และชิงรางวัลทุนการศึกษา
กว่า 10,000 บาท ร่วมพิสูจน์ความสามารถของคุณในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
รายละเอียดเพิ่มเคิม


+ application form << ดาว์โหลดใบสัมคร

ที่มา : http://www4.sit.kmutt.ac.th/node/1722

ผู้เข้าชม : 1472