โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย


 บันทึกโดย Admin  04 พ.ย. 2556

คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ในหัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น" 


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th สามารถส่งใบสมัครได้แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.senate.go.th (เลือกหัวข้อประกวดภาพยนตร์สั้นด้านล่างขวามือ)

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/about/announcement/37342

ผู้เข้าชม : 1297