ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปี 2556


 บันทึกโดย Admin  19 พ.ย. 2556ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. ชีววิทยา ประจำปี 2556
<< download
ประกาศคะแนนนักเรียนทั้งหมด เรียงตามเลขประจำตัว << download


นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปี 2556
จะเข้าค่ายในช่วงเดือนมีนาคม 2557 เป็นเวลา 22 วัน
กำหนด ตารางการเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้เข้าชม : 4003