แจ้งโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน)


 บันทึกโดย Admin  04 ธ.ค. 2556

แจ้งโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน)

1.โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ส่งหนังสือขอเชิญโรงเรียนในกลุ่มฯเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบรายละเอียด ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 2 กำหนดวันประชุมวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00น.-12.00 น.
2.ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในกลุ่มฯส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม(ตามเอกสารดังแนบ)
3.ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในกลุ่มฯส่งรายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 2(รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม)(ตามเอกสารดังแนบ)
4.ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในกลุ่มฯนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
5.กำหนดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบไปกับหนังสือขอเชิญประชุมได้ ที่นี่ ดังนี้
1. หนังสือเชิญประชุม(ตัวจริงได้ส่ง EMS)
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. แบบตอบรับรายละเอียด(รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบุมทีม)


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์
29 พฤศจิกายน 2557

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 1928