สรุปผลการแข่งขันงาน Cyberdict ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 25


 บันทึกโดย Admin  04 ธ.ค. 2556

      สรุปการแข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ และ รายการอื่นๆ 
ในรายการ "Cyberdict" ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 25

ชิงถ้วย"พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี"

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

1. การแข่งขันเอแม็ต รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายพรภวิษย์  เจริญพิมลกุล ม.4/4

2. การแข่งขันซูโดกุ รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชยานนต์  กิตติธีรธำรง  ม.3/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.วิชเญศ แซ่จัง      ม.3/10

3. การแข่งขันโกลด์ฟิงเกอร์ รุ่น ประชาชนทั่วไป (OPEN)

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พศวัต เลิศกิตติพันธ์ ม.3/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกัญจน์ วัฒนวรางศิกูร ม.6/4

4. การแข่งขันโฟร์ สตาร์ รุ่น ประชาชน (OPEN)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สิทธิพงศ์ ศรีธนกฤตาธิการ ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.พีรเศรษฐ์ เขตอนันต์ ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.วิวรรธน์ วชิรภูมิภักดิ์ ม.3/10

5. การแข่งขันเซอร์คัส รุ่น ประชาชนทั่วไป (OPEN)

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐ พันธุรังษี ม.3/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปวเรศ สินอุดมรัตน์ ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ชวินววิทย์ เพ็งอาทิตย์ ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.อดิเทพ พรมนารี ม.3/10

6. การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.วิวรรธน์ วัชรภูมิภักดิ์ ม.3/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วัชรกร วัชรภูมิภักดิ์ ม.3/10

7. การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรพัชร ปกรณ์ธนภัทร ม.4/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายณัฐพล มงคลวัฒนา ม.4/7

8. การแข่งขันครอสเวิร์ดพัชเซิล รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ปวเรศ สินอุดมรัตน์ ม.3/10

9. การแข่งขันผลคะแนนรวมโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าชม : 2909