ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคฯ


 บันทึกโดย Admin  27 ธ.ค. 2556

เด็กเทพฯ ได้ไปต่อ!!  ในระดับชาติ 4 รายการ

รายการที่ 1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล
2. นายปัญญาวุธ  ศรีอิสรานุสรณ์

รายการที่ 2. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
เด็กชายวิชเญศ  แซ่จัง

รายการที่ 3. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
นายพิสิฐพงศ์  ณ สงขลา

รายการที่ 4. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
 เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก

จากการแข่งขันระดับภาคฯ รายการอื่นๆได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

********************************************

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายธัญญ์ธวัช    สุวรรณฉัตรกุล
2. นายทัชนนท์    กุมมาลือ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายณัฐนนท์  วงศ์วิวัฒน์ชัย
2. นายภาสวิชญ์  ชิตอรุณ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2


นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

นายพศวัต  คชเดช

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันทศร
3. เด็กชายธนพล  สายทอง
4. นายธนัท  วัฒนาวนิช
5. เด็กชายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
6. นายพศวัต  คชเดช
7. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. เด็กชายพาสุข  แววศรี
9. เด็กชายภคดล  แถวเพีย
10. นายภูรินทร์  เทพสถิตย์
11. นายภูวิศ  แถวเพีย
12. นายวัชรพงศ์  กาญจนวรุตน์

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลิ้มพัฒน์นันท์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  แนวบรรทัด

การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 นายวรพัชร  ปกรณ์ธนภัทร

ด้วยความสามารถของลูกแม่รำเพยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี่ ถึงแม้จะได้ไปต่อหรือไม่ 

พวกเราชาวเทพศิรินทร์ขอเป็นกำลังใจให้สู้เพื่อชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ต่อไป!!!

ขอปรบมือให้กับนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกๆคน <3ที่มา : http://central63.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all

ผู้เข้าชม : 2145