รับสมัครทดสอบเพื่อเตรียมศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS-Pre-Test ' 57)


 บันทึกโดย Admin  08 มี.ค. 2557


กำหนดการ

  รับสมัคร              2-25 มกราคม 2557
  ชำระเงิน               4-25 มกราคม 2557
  ทดสอบ                26 มกราคม 2557
  ประกาศผล            5 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครสอบออนไลน์ คลิ๊ก >>   pretest.debsirin.ac.th   
 ** ผู้สมัครสอบออนไลน์ที่ยังไม่ชำระเงิน สามารถติดต่อชำระเงิน ที่ห้องวิชาการชั้น 4 อาคารเยาวมาลย์  เพื่อออกบัตรประจำตัว ก่อนเข้าสอบ **

ผู้เข้าชม : 11567