ผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.2557


 บันทึกโดย Admin  14 ก.พ. 2557

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๑๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหารหลังใหม่
นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๒ และมอบเหรียญรางวัล  
พร้อมเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เหรียญเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เหรียญทองแดง โรงเรียนบดินทรเดช(สิงห์  สิงหเสนี)
และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสิน, โรงเรียนเข้าร้วมการแข่งขันฯ 
จากนั้นได้บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และในช่วงสุดท้าย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ได้กล่าวปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน  
โดยชื่นชมในความสามารถของนักเรียนทุกๆคนและขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์
http://www.sci-info-ds.com

ที่มา : http://www.pibul.ac.th

ผู้เข้าชม : 2101