เรื่องราวของ ''ลูกหญิงน้อย'' ในรัชกาลที่ 5


 บันทึกโดย Admin  31 ม.ค. 2557


พระราชนิพนธ์ "ไกลบ้าน "ที่ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระราชทานแก่ "ลูกหญิงน้อย" เป็นอย่างไร  ใครคือ "ลูกหญิงน้อย" ติดตามอ่านได้จาก 
บทความที่พระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานจดหมายถึง"ลูกหญิงน้อย" เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองไทย >> คลิก <<

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์

ผู้เข้าชม : 2261