สกอ.เคาะระบบคัดเลือกเด็กเข้ามหา'ลัย เหลือ 2 ระบบแอดมิชชัน และรับตรง


 บันทึกโดย Admin  10 ก.พ. 2557

สกอ.เคาะระบบคัดเลือกเด็กเข้ามหา'ลัย เหลือ 2 ระบบ
แอดมิชชัน และรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ร่วมกัน 

มั่นใจช่วยแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบของเด็กและลดค่าใช้จ่าย
เตรียมหารือภาพรวมได้และใช้ในปีการศึกษา 58







ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอปรับระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2258  โดย ขอให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาเข้าเรียน ด้วยวิธีสอบรับตรงเอง แต่ยังคงให้เปิดรับรูปแบบโควตาต่าง ๆ ได้ รวมถึงให้มีการรับในระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มากกว่า 1 รอบนั้น เท่าที่ดูมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งจากนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพราะหากจะปรับก็คงต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ แนวทางที่จะปรับเบื้องต้น สกอ.จะหารือร่วมกับคณะหรือกลุ่มวิชาชีพที่สามารถรวมตัวกันได้ อาทิ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณะด้านสังคม  มาร่วมกลุ่มกันและออกข้อสอบคัดเลือกที่เหมาะสมกับการรับนักศึกษาของแต่ละกลุ่มและมารับตรงร่วมกันผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ เพียงช่องทางเดียว ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ จะทำให้ปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียนลดลง  ช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสอบสมัครสอบของผู้ปกครองด้วย ส่วนเด็กที่พลาดหวังจากการรับตรงในระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ก็ยังมีโอกาส เข้าเรียนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยระบบกลาง หรือแอดมิชชัน อีกครั้งหนึ่ง
       
       “หากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบที่คณะทำงาน ฯเสนอ ในภาพรวมเท่ากับว่าต่อไป การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจะเหลือ 2 ระบบใหญ่คือ การรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ และการแอดมิชชัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้ผู้ปกครอง แต่ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังคงต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในภาพรวมก่อนเริ่มดำเนินการใช้ในปีการศึกษา 2558  ”เลขาธิการกกอ. กล่าว

ที่มา : www.kruthai.info

ผู้เข้าชม : 993