ตารางค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  13 ก.พ. 2557

ตารางค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 2 

ปีการศึกษา 2556 


วันที่ 3 – 27 มีนาคม 2557

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนเทพศิรินทร์

>>คลิก<<

ผู้เข้าชม : 2592