ปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นกลาง 2557


 บันทึกโดย Admin  04 มิ.ย. 2557

ปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นกลาง 2557


ปฏิทินการสอบในระบบแอดมิชชั่นกลาง 2557 เปิดรับสมัครวันที่ 15-22 มิ.ย. ด้าน ทปอ. เตรียมเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษากว่า 80 แห่ง ร่วมหาหนทางเยียวยานักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบ หลัง กยศ. ถูกตัดงบประมาณ  
 
           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยเลื่อนช้าลงจากกำหนดเดิม 1 สัปดาห์ ดังนี้ 
 


ปฏิทินการสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2557
 
การสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557
 
            วันที่ 8-11 มีนาคม 2557 วันสอบใหม่
            วันที่ 24 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบ 
 
การสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557
 
            วันที่ 12-23 มีนาคม 2557 วันเปิดรับสมัคร
            วันที่ 26-29 เมษายน 2557 วันสอบ 
            วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ประกาศผลสอบ 
 
           สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 


 
ปฏิทินระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)
 
            วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไปยัง สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 
 
            วันที่ 5-9 มิถุนายน 2557 นักเรียนแจ้งยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์
 
            วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ก่อนประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 
 

 
           ส่วนรายละเอียดปฏิทินการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 มีกำหนดการดังนี้

 
ปฏิทินสอบระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557
 

            วันที่ 12-22 มิถุนายน 2557 จำหน่ายระเบียบการ
            วันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
 
            วันที่ 15-24 มิถุนายน 2557 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย

            วันที่ 16-26 มิถุนายน 2557 ผู้สมัครยื่นคำ ร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

            วันที่ 27–29 มิถุนายน 2557 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
 
            วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
 
            วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
 
            วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th


หมายเหตุ: เฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม > www.cuas.or.th/document/adm57_calendar.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.cuas.or.th

ที่มา : http://www.cuas.or.th/index.php

ผู้เข้าชม : 2300