เด็กเทพฯ คว้าเหรียญเงิน 2 ทองแดง 2 ในชีวะโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11


 บันทึกโดย Admin  09 เม.ย. 2557นายณัฐภัทร ระลึกฤาเดช ม.6/5 เหรียญเงิน
นายณัฐภัทร อนุดวง ม.6/5 เหรียญเงินนายเมธาสิต ใจสอาด ม.6/4 เหรียญทองแดง
นายบรรณสรณ์ รัตนรังสรรค์ ม.6/6 เหรียญทองแดง

ผู้เข้าชม : 3243