อาชีวะชวนนักเรียน 'วอล์กอิน' มาเลย ได้เรียนแน่


 บันทึกโดย Admin  23 เม.ย. 2557


                    ภาพ: โฆษณา "เรียนอาชีวะดี จบแล้วมีงานทำ"(เก้าอี้ดนตรี)


นายประเสริฐ มีแสง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนช่างเทคนิคจำนวนมาก  เป็นนโยบายระดับชาติที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีวศึกษาให้อยู่ในสัดส่วน 40 ต่อ 60  ขณะที่ในปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ทั่วประเทศยังขาดอยู่อีกหลายหมื่นคน  วิทยาลัยหลายแห่งสามารถรับได้อีกเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดเทอม  สามารถวอล์กอินมาได้เลย

"ที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมนั้นอาจไม่ค่อยมีข้อมูลว่าเกี่ยวกับอาชีวศึกษามากนัก จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าอาชีวศึกษาเอกชนกับอาชีวศึกษาของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แก่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยม"

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้กล่าวอีกว่า ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีนั้น ทางอาชีวะก็ได้เตรียมการไว้แล้ว โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรมินิภาษาอังกฤษบางวิชาในวิทยาลัยที่มีความพร้อม

ที่มา : http://www.kruthai.info/

ผู้เข้าชม : 1313