2หนุ่มลูกแม่รำเพย ครอง 2 เหรียญแข่งคอมฯระดับชาติ


 บันทึกโดย Admin  10 พ.ค. 2557จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีนายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย และ นายชวกรณ์ มณีรัตน์ นักเรียนเทพศิรินทร์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ผลการแข่งขันนายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย ได้รับรางวัล เหรียญเงินและนายชวกรณ์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


โดย นายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย สสวท.
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศต่อไ

ผู้เข้าชม : 3481