คุรุสภาไฟเขียว 8 มหา'ลัย เปิดสอน ป.บัณฑิต


 บันทึกโดย Admin  22 พ.ค. 2557

คุรุสภาไฟเขียว 8 มหา'ลัย เปิดสอน ป.บัณฑิต -ยันไม่เปิดช่องทางพิเศษรับตั๋วครูชี้ผิดกฎหมาย


 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57 นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า เนื่องจากนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือถึงข้อเสนอของผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เกี่ยวกับระบบผลิตและพัฒนาครู โดยเฉพาะการผลิตครูช่างป้อนสายอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนครูเฉพาะด้านที่มีคุณสมบัติพิเศษจำนวนมาก ซึ่งคุรุสภา ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพครูทั้งหมด โดยจะดูว่าคนที่เข้าสู่วิชาชีพครู มีกลุ่มใดบ้าง และเข้าสู่วิชาชีพครูโดยวิธีใด

     ขณะเดียวกัน ปลัด ศธ. ยังรับจะรวบรวมข้อมูล ที่อยากให้คุรุสภาพิจารณาปรับปรุง อาทิ สาขาขาดแคลน ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมถึงครูในสาขาขาดแคลนอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมานายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ก็เคยหารือกับตนโดยตรง ว่าไม่อยากให้มองข้ามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลนเหล่านี้ และอยากให้เปิดช่องให้คนเหล่านี้มาเป็นครูได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคุรุสภา อาจจะยากและซับซ้อนเกินไปทำให้เขาไม่อยากมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

     ทั้งนี้ ส่วน ตัวเห็นว่าหลักเกณฑ์การเข้าสู่วิชาชีพครูของคุรุสภา ขณะนี้ค่อนข้างเหมาะสมแล้ว ดังนั้นจึงอาจจะทำการศึกษาวิจัยหาผลที่แท้จริง โดยเฉพาะคนที่เป็นครูอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่เข้าสู่วิชาชีพเต็มตัว เพราะถ้าเขาอยากเป็นครูจริงๆ ก็ควรปรับตัวให้เข้าสู่วิชาชีพ

     "ผมเห็นว่าการให้ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะมี พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับอยู่ ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือมาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในข้อจำกัดต่างๆ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ คุรุสภา คงไม่ปรับหลักเกณฑ์เพราะจะทำให้วิชาชีพครูหย่อนสมรรถภาพ เพราะที่ผ่านมาก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในทางไม่ดีอยู่แล้ว" 

     นายไพฑูรย์ กล่าวและว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการ รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา และจำนวนรับ ในปีการศึกษา 2557 ของ 8 สถาบัน 11 หลักสูตร ดังนี้

     1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง 2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ธนบุรี รับ 180 คน

     2.หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา (ปรับปรุง 2557) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับ 30 คน

     3.หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง2556) ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับ 100 คน 

     4.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) มรภ.ธนบุรี รับ 180 คน

     5.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) มรภ.นครปฐม รับ 180 คน

     6.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ 2557) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับ 120คน

     7.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับ 180 คน

     8.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) มรภ.เพชรบุรี รับ 120 คน

     9.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) มรภ.อุดรธานี รับ 180 คน  

     10.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ 2557) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น รับ 180 คน 

     และ 11.หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2556) ม.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 150 คน 

     ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ว่าแต่ละปีจะรับไม่เกิน 180 คนต่อปี ห้องละไม่เกิน 30 คน และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน 35,000 บาทต่อปี


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ที่มา : http://www.kruthai.info

ผู้เข้าชม : 1643