รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ


 บันทึกโดย Admin  22 พ.ค. 2557

โครงการรับตรงจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม. 6 สายวิทย์ - คณิต 

2. GPAX  6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

5. ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญายกเว้นความผิดโดยประมาท

6. ไม่เป็นโรคตาบอดสีโดยต้องนำผลตรวจตาบอดสีที่ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนมาแสดงต่อกรรมการในวันรายงานตัว


เกณฑ์การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคะแนนสอบ GAT ตอนที่2 (วิชาภาษาอังกฤษ) และ PAT 2 

     *คะแนนสอบครั้งที่ 2/2556 หรือ 1/2557 หรือ 2/2557 เท่านั้น

        และต้องเป็นคะแนนสอบครั้งเดียวกันทั้ง 2 รายการ

2. คะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2(ภาษาอังกฤษ) ให้ค่าน้ำหนัก 30%

3. คะแนนสอบ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)ให้ค่าน้ำหนัก 70%

    เช่น นักเรียนได้คะแนน GAT ตอนที่ 2 : 140 คะแนน คิดเป็น 42 คะแนน

          และได้คะแนน PAT2 : 230 คะแนน คิดเป็น 161 คะแนน

          รวมกันแล้วน้องจะมีคะแนน 203 คะแนน นั่นเองคะ

          (ไม่เกี่ยวกับเกณฑ์ขั้นต่ำอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะ)


กำหนดการสมัคร

รอบที่ 1  เปิดรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 2  เปิดรับสมัครวันที่ 16 มิถุนายมถึง 7 กรกฎาคม 2557

** หากคณะฯ ได้นิสิตครบตามจำนวนที่ประกาศไว้แล้วทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดรับรอบที่ 2


การสมัคร 

1. ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
     ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)สาขามหาวิทยาลันเกาตรศาสตร์ (บางเขน)
     ชื่อบัญชี "โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ)"  
     เลขบัญชี 235 - 233972 - 5

3. ส่งสำเนาเอกสารและใบสมัคร ไปที่ Emailaddress : [email protected]
    (ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยเอกสารทั้งหมดทุกรายการต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันและระบุชื่อเรื่อง
     ในอีเมลล์เป็น"โครงการรับตรงภาคพิเศษสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ปี 2557")


 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ข้อมูลจาก : เด็กดี.คอม

ผู้เข้าชม : 1548