สทศ.เปิดยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบแกต-แพต


 บันทึกโดย Admin  30 พ.ค. 2557

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กล่าวถึงการยื่นขอดูกระดาษคำตอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (แกต)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (แพต) ครั้งที่ 2/2557 ว่าตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบแกตและแพต ครั้งที่ 2/57สอบวันที่ 26 ถึง 29 เม.ย.ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 ซึ่งประกาศผลเร็วกว่ากำหนดการเดิม จากเดิมวันที่ 29 พ.ค.นั้น สทศ.เปิดให้ผู้ที่ต้องการดูกระดาษคำตอบแกต-แพตสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ โดยมีขั้นตอนคือ

 

ยื่นใบคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนกรณีถ้ามีผู้แทนยื่นขอดูกระดาษคำตอบต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย

 

ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องระหว่างวันที่2-4 มิ.ย. 57เวลา 09.00-16.30 น. ที่สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 35 โดยเสียค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ รายวิชาละ 20บาทต่อคน โดยสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันที่ 14 มิ.ย. รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.thที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ผู้เข้าชม : 1074