ปฏิทินการคัดเลือกฯ ระบบกลาง (Admissions) ปี 2557 ฉบับล่าสุด


 บันทึกโดย Admin  27 ส.ค. 2557

เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (CUAS) ประกาศปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับล่าสุด (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557) ออกมาดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม > www.cuas.or.th/document/adm57_calendar.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.cuas.or.th

ที่มา : http://www.cuas.or.th/index.php

ผู้เข้าชม : 1840