สอท.เตือนนักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรง


 บันทึกโดย Admin  04 มิ.ย. 2557สอท.สรุปยอดที่นั่งรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ใน 16 แห่ง 1 กลุ่มสถาบัน 36,256 ที่นั่ง ย้ำนักเรียนยืนยันสิทธิ์ 5-9 มิ.ย.

วานนี้( 3 มิ.ย.) ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปี 2557 จำนวน 16 แห่ง และ1 กลุ่มสถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย(ม.)เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.แม่โจ้ ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (กสพท.) ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริงเฮาส์มาที่ สอท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวน 36,256 ที่นั่ง เพื่อให้ สอท.จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อติดรับตรงให้เข้ามายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองว่าจะเลือกเรียนในคณะและสถาบันใด จำนวน 1 แห่งเท่านั้น แต่ถ้านักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากเรียนคณะอื่นที่ติดก็สามารถเปลี่ยนได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น โดยสอท.จะเปิดให้นักเรียนได้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก ผ่านทางเวบไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 5- 9 มิถุนายน 2557

ส่วนนักเรียนที่ติดรับตรงแล้วแต่ไม่ต้องการที่จะเรียนในคณะที่ติดก็ ควรเข้ามายืนยันสละสิทธิ์ด้วย เพื่อเป็นข้อมูล หากนักเรียนไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ในคณะที่ติดทันที  อย่างไรก็ตามหลังจากนักเรียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สอท.จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ยิืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรง  และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมมิชั่น  ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 2557

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผู้เข้าชม : 1244