DS Living Museum รับรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 2557


 บันทึกโดย Admin  12 มิ.ย. 2557

DS Living Museum

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ได้รับรางวัลที่ 1

เรื่องผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557
โดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ผู้เข้าชม : 2198