ย้ำ นร.รอประกาศปฏิทินรับตรงแพทย์ ปี 58 จาก กสพท.เท่านั้น


 บันทึกโดย Admin  10 ก.ค. 2557


กสพท. ย้ำ นร. ติดตามข่าวสารและประกาศปฏิทินรับตรง ปี 58 จาก กสพท. โดยตรงเพื่อป้องกันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมแถลงข่าวและนำปฏิทินขึ้นเว็บไซต์ 29 ก.ค. นี้
       
       วันนี้ (9 ก.ค.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลปฏิทินรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2558 ซึ่งปฏิทินดังกล่าวได้แจกแจงรายละเอียดการดำเนินการไว้ด้วย ว่า ตนยังไม่เห็นปฏิทินรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2558 ที่มีการเผยแพร่อยู่ในเวลานี้ แต่ขอยืนยันว่า กสพท. ยังไม่เคยมีการประกาศปฏิทินสอบคัดเลือกของ กสพท. ในระบบรับตรงของปีการศึกษา 2558 แต่อย่างใด อีกทั้งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรง ซึ่ง กสพท. ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันให้เป็นผู้ดำเนินการ เพราะฉะนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ขอฝากให้นักเรียนทุกคนติดตามข่าวสาร ความคลาดเคลื่อนและประกาศจาก กสพท. โดยตรง
       
       ทั้งนี้ กสพท. มีกำหนดแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรง หรือ เคลียริงเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ที่ สอท. อาคารสำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากนั้น จะนำปฏิทินการรับตรง กสพท.ปี 2558 ประกาศขึ้นเว็บไซต์ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ ในวันเดียวกัน
       
       อนึ่ง สำหรับปฏิทินการรับตรง กสพท. ปี 2558 ที่มีการเผยแพร่อยู่นั้น ระบุว่า มีคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557 สมัคร กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ วันที่ 1-30 พฤศจิการยน 2557 สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สอบวิชาเฉพาะแพทย์ วันที่ 26 พฤศจิการบน 2557 ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ วันที่ 17 - 18 มกราคม สอบ 7 วิชาสามัญ และวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net


ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

ผู้เข้าชม : 1990