ประกาศฉบับใหม่ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64


 บันทึกโดย Admin  17 ก.ค. 2557


สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม
และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ 
- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
- ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันประกอบอาหาร
- ไม่จัดการแข่ง A-Math ซูโดกุ คำคม ในระดับเขต


รายละเอียด คลิกที่นี่


ผู้เข้าชม : 1404