รวมเว็บไซต์ รับตรง-แอดมิชชั่น 58


 บันทึกโดย Admin  22 ก.ค. 2557เว็บสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) www.niets.or.th
         เป็นเว็บที่ใช้ในการสมัครสอบ-เช็คสนามสอบ และดูผลสอบ ของข้อสอบตระกูลต่างๆ อย่าง GAT PAT, วิชาสามัญ และ O-NET รวมถึงเป็นเว็บที่จะใช้เผยแพร่ปฏิทินกำหนดการสอบสนามต่างๆ อย่างเป็นทางการอีกด้วย

เว็บสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
www.cuas.or.th
          เว็บนี้จะเจออยู่ 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ และสมัครยื่นคะแนน 4 อันดับแอดมิชชั่น ใครที่อยากรู้ว่าคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของคณะต่างๆ ในแอดมิชชั่นกลางแต่ละปี 

เว็บกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
www9.si.mahidol.ac.th
           เป็นเว็บที่เด็กอยากเรียนแพทย์-ทันตแพทยศาสตร์ต้องเกาะติดระเบียบการสอบ เว็บนี้จะต้องใช้งานช่วงสมัครสอบ-เช็คหลักฐานการสมัครสอบ และประกาศผลสอบ รวมถึงเป็นเว็บที่บอกคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของคณะแพทย์/ทันตะ เรียกได้ว่าไม่ต้องวิ่งไปเข้าเว็บคณะแพทย์ที่ต่างๆ  เว็บ กสพท.แห่งนี้จบ


           นอกจากนี้  
แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเว็บไซต์กลางใช้แจ้งข่าวสารรับตรง
         
             - ม.เกษตรศาสตร์ http://registrar.ku.ac.th/direct-admission
             - ม.ขอนแก่น http://reg2.kku.ac.th
    - จุฬาฯ www.admissions.chula.ac.th
             - ม.เชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th
             - ม.พระจอมเกล้าธนบุรี http://admission.kmutt.ac.th
             - ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.admission.kmutnb.ac.th
             - ม.บูรพา http://regservice.buu.ac.th
             - ม.พะเยา www.up.ac.th/admission
             - ม.แม่ฟ้าหลวง www.admission.mfu.ac.th
             - มศว http://admission.swu.ac.th
             - ม.ศิลปากร www.quota.su.ac.th
             - ม.สงขลานครินทร์ www.entrance.psu.ac.th
             - ม.อุบลราชธานี www.entry.ubu.ac.th

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 1902