ชนะเลิศ อีกแล้ว กับการตอบปัญหาวิชาการ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ


 บันทึกโดย Admin  31 ก.ค. 2557การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ   เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 กรกฎาคม 2557การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  แบ่งออกเป็น ๒ รอบ
.
รอบแรก 
แข่งขันกัน ๑๕ คำถาม เพื่อคัดเลือกเหลือ ๑๕ ทีมเข้าสู่รอบ ๒
.
รอบสอง (รอบชิงชนะเลิศ) 
๑๕ ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ แข่งขันกันตอบคำถาม ๑๐ ข้อ ปรากฏผลว่า
.
		รางวัลชมเชย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
.
รางวัลที่  
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
.
รางวัลที่ ๒
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
.
รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนเทพศิรินทร์     ผลงานโดย
นายยงยุทธ  คำบุดดี
นายเมธาสิต ใจสอาด
ม.6/4


ครูที่ปรึกษา
คุณครูวโรบล ไทยภักดี
คุณครูอธิวัฒน์ วังกาวรรณที่มา : งานวันภาษาไทยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าชม : 2385