โควตาเรียนดี/พื้นที่ เทคโนฯ พระนครเหนือ 58


 บันทึกโดย Admin  27 ส.ค. 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558 (3 วิทยาเขต 7 คณะ รับมากกว่า 2 พันคน) 

ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

ผู้เข้าชม : 1429