ฟรี...ทดสอบความรู้กับ Pre 7 วิชาสามัญ


 บันทึกโดย Admin  08 ก.ย. 2557

ที่มาของโครงการ

"โครงการพรี 7 วิชาสามัญ หรือ pre 7 Subjects" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ได้เข้ามาฝึกฝนทดสอบ และทบทวนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำข้อสอบ 7 วิชาสามัญซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่จะสามารถเป็นตัวช่วยให้ฝึกการทำข้อสอบไปในตัว

โดยการสอบเป็นการสอบด้วยระบบออนไลน์ ที่นักเรียนสามารถสมัครเข้าสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่ง RAC ได้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สร้างภาพลักษณ์ และยังเป็นการแนะแนวทางการสอบที่นักเรียนสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงด้านรายวิชาที่ตัวนักเรียนเองต้องสอบในอนาคตได้อีกด้วย

ด้วยแนวข้อสอบที่เก็ง และอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริงทำให้นักเรียน สามารถวัดผลคะแนนแต่ละรายวิชาที่เสมือนจริงได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นระบบการสอบออนไลน์ที่เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งจากการทบทวน และอ่านจากหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชา 7 วิชาสามัญดังนี้

  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศาสตร์
  3. วิชาอังกฤษ
  4. วิชาคณิตศาสตร์
  5. วิชาฟิสิกส์
  6. วิชาเคมี
  7. วิชาชีววิทยา


 


รายละเอียด  http://www.rac.ac.th/pre7subjects/detail.php

ผู้เข้าชม : 1418