ประกาศผล ดาวน์โหลดแบบตอบรับ สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 รุ่น 15 ปี 2557


 บันทึกโดย Admin  15 ก.ย. 2557ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

สอวน. ค่ายที่ 1 รุ่น 15 ปีการศึกษา 2557


เอกสารแบบตอบรับ ในวันรายงานตัว >> ดาวน์โหลด <<

คลิกดู ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 1
คลิกดู ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกทั้งหมด

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ให้มารายงานตัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์
และเข้ารับการปฐมนิเทศการเข้าค่าย เวลา 09.00-10.00 น.

ถ้าไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าค่าย

นักเรียนที่รายตัวเข้าค่ายแล้ว จะเริ่มอบรมชีววิทยา ค่ายที่ 1
ระหว่างวันที่
4 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557

ผู้เข้าชม : 13396