''กาชาด'' ชวนทำบุญง่ายๆ ด้วยการติด Hashtagบน Social media


 บันทึกโดย Admin  17 ต.ค 2557กาชาดชวนโพสต์ภาพและข้อความ #1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ 

ส่งต่อความดีการบริจาคโลหิตผ่าน Social Media
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เชิญชวนร่วมส่งต่อความดีบนโลกสังคมออนไลน์กับโครงการ “1to3blood  เจ็บนี้เพื่อเธอ”สร้างกระแสการบริจาคโลหิตบน Social Media ผ่าน Facebook, Fanpage หรือInstragram เพียงโพสต์ภาพ และข้อความพร้อมติด Hashtag#1to3blood  เจ็บนี้เพื่อเธอ พร้อมตั้งค่าข้อความเป็น Public (สาธารณะ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็น 1 ในผู้ “ให้”ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ต้องจัดหาโลหิตให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าแต่ละปี สามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้น  แต่ยังคงขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลาโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ไม่มีวาระโอกาสสำคัญในการรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต  ทำให้การบริจาคโลหิตขาดความสม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง    พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60 ซึ่งการบริจาคโลหิตสามารถทำได้ทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงมีแนวคิดการนำกระแส Hashtagบน Social mediaมาช่วยประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต  โดยจัดโครงการ1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ”ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน  2557  เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการบริจาคโลหิตบนโลกสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง Facebook , Fanpage หรือInstragram  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ทำให้มีโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ  โดยมีแนวคิดของโครงการฯ คือ  

         #1to3blood หมายถึง การบริจาคโลหิต 1 ยูนิต (1 ถุง)  สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน  เพราะโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้ 3 ส่วน ได้แก่  พลาสมาหรือน้ำเหลือง , เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดง    

        เจ็บนี้เพื่อเธอ หมายถึง  การบริจาคโลหิตอาจจะเจ็บเพียงนิดเดียว แต่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น 


ร่วมส่งต่อความดีเพื่อช่วยรณรงค์สร้างกระแสการบริจาคโลหิตโดยโพสต์ภาพ และข้อความพร้อมติดHashtag#1to3blood  เจ็บนี้เพื่อเธอ ตั้งค่าข้อความเป็น Public (สาธารณะ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

ที่มา : http://www.redcross.or.th/

ผู้เข้าชม : 1297