โอกาสเป็นของคุณ . . . ''ตัวแทนโรงเรียน'' ในงานจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 27


 บันทึกโดย Admin  29 ต.ค 2557

กิจกรรม DS GENTLEMAN !!

โดยคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปีการศึกษา 2557

เพื่อเฟ้นหาลูกแม่รำเพยที่มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจ 
เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน ในงานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27


วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
- เพื่อหาตัวแทนถือธง และป้ายโรงเรียนในงานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศงานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเทพศิรินทร์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร
- เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
- มีผู้บุคลิกภาพ เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตาดี
- มีส่วนสูง 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
- ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบโรงเรียน

เกณฑ์การตัดสิน
รอบสัมภาษณ์ (รวม 100 คะแนน) คิดเป็น 90%
- บุคลิกภาพ 40 คะแนน
- ทัศนคติ 20 คะแนน
- ไหวพริบ 20 คะแนน
- การตอบคำถาม 20 คะแนน
รอบการโหวตจาก Facebook คิดเป็น 10%
- จำนวน like ละ   1 คะแนน
- จำนวน share ละ   2 คะแนน

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.
รอบการโหวตผ่าน Facebook : ระหว่างวันที่ 31 – 4 พฤศจิกายน 2557 
(หลังการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายเสร็จสิ้นลง)
รอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผล : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

สามารถรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการบริหารนักเรียน

สมัครได้แล้ว...ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2557

ที่มา : https://www.facebook.com/DebsirinSC

ผู้เข้าชม : 1794