วิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. จัดติวฟรีก่อน Admissions


 บันทึกโดย Admin  13 พ.ย. 2557วิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. จัดติวฟรีก่อน Admissions พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสดสู่ 9 จังหวัดภาคใต้ กับโครงการ “สรุปเข้ม 11 ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้”

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. ร่วมกับโครงการพระดาบสภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ส่งผ่านความรู้สู่ 9 จังหวัดภาคใต้กับการติวฟรีแบบเข้มข้น 9 รายวิชา เตรียมพร้อม Admission ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม “สรุปเข้ม” เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทบทวน สรุปเนื้อหาทุกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน Admissions ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดต่อเนื่องกันมากว่าหนึ่งทศวรรษ ปีนี้เป็นปีที่ 11 ด้วยความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 200,000 คน

ในปีนี้กิจกรรม “สรุปเข้ม 11 Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้” โค้งสุดท้ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สถานีวิทยุจุฬาฯได้เพิ่มเติมการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการแบ่งปันความรู้ไปสู่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปยังห้องเรียน 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และห้องเรียน 15 แห่งในจังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ภายใต้แนวคิด “เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันสู่จังหวัดชายแดนใต้”

กิจกรรมจะเป็นการติวสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ "Step Up ขยับฝัน สู่ขั้น...ความจริง" โดยวิทยากรแนะแนวการศึกษาและเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย FM 101.5 กิจกรรมนาโนคอนเสิร์ต และสร้างแรงใจสู่แรงบันดาลใจจากศิลปินดารา แพทริเซีย กู๊ด และภัทร ฉัตรบริรักษ์ ตลอดจนรุ่นพี่ “ศิษย์เก่าสรุปเข้ม” จากหลากหลายสถาบันการศึกษามาร่วมส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ก้าวไปสู่ความฝันของตน ผ่านพิธีสำคัญ "บายศรีดินสอแช่งศักดิ์สิทธิ์"

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดมาแล้วเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ได้การตอบรับจากนักเรียนอย่างล้นหลามทั้งในกรุงเทพและอีก 9 จังหวัดภาคใต้ เพราะเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนภาคใต้ได้ร่วมกิจกรรมติวไปพร้อมๆ กับนักเรียนในกรุงเทพด้วยการถ่ายทอดสดจากหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ Link สัญญาณผ่านระบบ E-Learning สู่ห้องเรียนในภาคใต้ 9 จังหวัด 26 ห้องเรียน และนักเรียนสามารถ Conference พูดคุย โต้ตอบ ซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอน และเล่นเกมตอบคำถาม รับของรางวัลกับเวทีที่กรุงเทพได้อย่างสนุกสนาน

สำหรับนักเรียน ที่สนใจร่วมกิจกรรม ยังสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง www.curadio.chula.ac.th หรือติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการการ Admissions ได้ในรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 19.45-21.30 น. ทาง FM 101.5 MHz. หรือฟังสด www.curadio.chula.ac.th หรือ www.facebook.com/perdpraToo


ที่มา : เดลินิวส์

ผู้เข้าชม : 1003