เด็กเทพฯ กวาดถ้วยฯใน ''การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26''


 บันทึกโดย Admin  12 ธ.ค. 2557

สรุปผลการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม

เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับรางวัลดังนี้การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายฐิติวัฒน์ ลิ้มพัฒน์นันท์ ม.3/8
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
------------------------------------------------------------

การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐดนัย คาดการณ์ไกล ม.5/2
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายวรรัต วรพูนสุขี ม.4/4
------------------------------------------------------------

การแข่งขันเซอร์คัส แซด รุ่นประชาชนทั่วไป
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายสรวิชญ์ พิพัฒน์วุฒิธร ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายอภิวัฒน์ สุภัคศิระกล ม.3/10
------------------------------------------------------------

การแข่งขันเวิร์ดอัพ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายสรวิชญ์ พิพัฒน์วุฒิธร ม.3/10
------------------------------------------------------------

การแข่งขันเวิร์ดอัพ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายปณิธ ปวรางกูร ม.6/4
------------------------------------------------------------

การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพิชญะ อภิเชษฐโยธา ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กชายสมนิมิตร พานิช ม.3/10
------------------------------------------------------------

และจากผลการแข่งขันอันดับที่ 1 - 5 ที่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
ทำได้ทั้งหมด เป็นผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับ

รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน

ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

การแข่งขันครั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ครูทิพย์วรรณ ยังเสถียร, 
ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา และครูโสภิดา เศวตพันธ์

ที่มา : https://www.facebook.com/dasc2013

ผู้เข้าชม : 1788