ประมวลภาพกิจกรรมรำเพย โดย DEB MEDIA


 บันทึกโดย Admin  08 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมต่างๆ จาก google drive

7 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 มิ.ย. 2563 คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

28-29 พ.ค. 2563 อบรม hybrid online classroom

8 มี.ค. 2563 สอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

7 มี.ค. 2563 สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

6 มี.ค. 3563 ทานคะแนน

27 ก.พ. - 16 มี.ค. 2563 สอวนชีววิทยาโอลิมปิค  ค่าย 2

28 ก.พ. 2563 ประชุมบรรพชาสามเณร 63

26 - 28 ก.พ. 2563 ติว o-net ม.6

26 ก.พ. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 2563

24 ก.พ. 2563 ประขุมครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ครั้งที่ 2/2563

24 ก.พ. 2563 ปัจจิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

22-26 ก.พ. 2563 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

13 ก.พ. 2563 กิจกรรม มอบเกียรติบัตร

13 ก.พ. 2563 กิจกรรม "วันวานอันทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์" 3

13 ก.พ. 2563 กิจกรรม "วันวานอันทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์" 2

13 ก.พ. 2563 กิจกรรม "วันวานอันทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์" 

7-9 ม.ค. 2563 MEP English Camp 

3 ม.ค. 2563 ทำบุญวันปีใหม่ 2563

26 ธ.ค. 2562 ปีใหม่ 2563

19-20 ธันวาคม 2562 เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

18 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส

17 ธ.ค. 2562 pre o-net ม.6

15 ธันวาคม 2562 DS PRETEST'63

13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ FARTLEK'62

9-11 ธันวาคม 2562 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่

2-4 ธันวาคม 2562 DS NETWORK CAMP X

30 พ.ย. 2562 งานชื่นชุมนุม

29 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดการสอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2562

29 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมะศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

23 พ.ย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการตัดสินส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

23 พ.ย. 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

22 พ.ย. 2562 ติวธรรมศึกษา

9 พ.ย. 2562 จตุรมิตรสามัคคี 29

๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ “ครูคือใคร ใครคือครูเทพศิรินทร์”

6 พ.ย. 2562 เปิดตัวมาสคอต

31 ต.ค. 2562 วัฒนธรรมไทย หัวใจเทพศิรินทร์

20-22 ต.ค. 2562 จตุรมิตรสัมพันธ์29

6 ต.ค. 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

5 ต.ค. 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

4 ต.ค. 2562 คัดกรองเบื้องต้นเข้าคณะวิศวะ มหิดล

2 ต.ค. 2562 EP/MEP/IEP ทัศนะศึกษา

28-29 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

26 กันยายน 2562 มอบทุนการศึกษา 2562

25 กันยายน 2562 ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์

23 กันยายน 2562 ฟุตบอล 5 คน

20 กันยายน 2562 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1

13 กันยายน 2562 จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

13 กันยายน 2562 พิธีหน้าเสาธง

13 กันยายน 2562 ทำบุญวันพระใหญ่

12 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์สัประยุทธ์

12 กันยายน 2562 งานเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียน

11 กันยายน 2562 พิธีประดับบ่าลูกเสือ ม.1

10 กันยายน 2562 พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

10 กันยายน 2562 พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

9 กันยายน 2562 วันแม่รำเพย

1 กันยายน 2562 ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.1 - ม.6

24 สิงหาคม 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

20 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ เยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์

18 สิงหาคม 2562 การแข่งขันหุ่นยนต์

14 สิงหาคม 2562 เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

9 ส.ค. 2562 วันแม่

3 สิงหาคม 2562 อบรมโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

4 สิงหาคม 2562 อบรมโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

1-2 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

31 ก.ค. 2562  pre-onet ม.5

26 กรกฎาคม 2562 ถวายพระพร ร.10

20 ก.ค. 2562 การขันหมากล้อมแข่งมัธยมลีก

3 ก.ค. 2562 pre-onet ม.6

1 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ #2

28 มิ.ย. 2562 Foreign Languages Cultures Day

12 มิ.ย. 2562 การประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2562

9 มิ.ย. 2562 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีอุปการะคุณ โครงการเงินบริจาคเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์

9 มิ.ย. 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ

9 มิ.ย. 2562 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร#1

9 มิ.ย. 2562 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร#2

9 มิ.ย. 2562 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร#3

9 มิ.ย. 2562 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร#4

8 มิ.ย. 2562 เตรียมงานวันที่ 9 มิ.ย. 2562

8 มิ.ย. 2562 งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพุทธโฆษาจารย์

7 มิ.ย. 2562 แสดงมุฑิตาจิต

7 มิ.ย. 2562 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

26 พ.ค. 2562 รำเพยรัน

23 พ.ค. 2562 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

22 พ.ค. 2562 ตรวจสุขภาพนักเรียน

17 พ.ค. 2562 รับมอบตัวนิสิตฝึกสอน

14 พ.ค. 2562 โค้ชและนักกีฬาคอร์ฟบอลทีมชาติไทย เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการ

12 พฤษภาคม 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

12 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครอง

8 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม ม.1

8 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการครู รับการประเมินวิทยะฐานะ คศ.2 คศ.3

7 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม ม.1

3 พ.ค. 2562 การสอนปรับพื้นฐาน

1 พฤษภาคม 2562 ม.1 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

30 เมษายน 2562 กิจกรรม ซ้อมเชียร์ ม.1

29 เม.ย. 2562 กิจกรรมปรับพื้นฐาน

26 เม.ย. 2562 ม.1  กิจกรรมปรับพื้นฐาน

26 เม.ย. 2562 ม.4 กิจกรรมปรับพื้นฐาน

25 เม.ย. 2562 ม. 1 กิจกรรมปรับพิ้นฐาน

25 เม.ย. 2562 ม. 4 กิจกรรมปรับพิ้นฐาน

24 เมษายน 2562 ม.1 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

8 เม.ย.2562 รับมอบตัวนักเรียน ม.1

4 เม.ย. 2562 ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร

4 เม.ย. 2562 เยี่ยมชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

3 เม.ย. 2562 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1

2 เม.ย. 2562 ตักบาตรสามเณร

30 มี.ค. 2562 สอบเข้า ม.1

30 มี.ค. 2562 คณะติดตามการรับนักเรียน เยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์

30 มี.ค. 2562 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

29 มี.ค.-12 เม.ย. 2562โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

28 มี.ค. 2562 ประสานแผน

27 มี.ค. 2562 ประเมินทบทวนการประกันคุณภาพภายใน

27 มี.ค. 2562 ประชุม สอวน. ชีววิทยา

27 มี.ค. 2562 ติดตามการบริหารงบประมาณ

27 มี.ค. 2562 รับสมัครนักเรียน

26 มี.ค. 2562 รับสมัครเด็ก ม.1 และ ม.4

25 มี.ค. 2562 รับสมัครนักเรียนและคัดเลือกความสามารถพิเศษ

23 มี.ค. 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

23 มี.ค. 2562 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

22 มี.ค. 2562 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

22 มี.ค. 2562 สอนขานนาคโดยพระอาจารย์

22 มี.ค. 2562 การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

21 มี.ค. 2562 พระราชทานเพลิงศพ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา

20 มี.ค. 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสิริมงคล

17 มี.ค. 2562 รับมอบตัวและลงทะเบียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4

16 มี.ค. 2562 รับมอบตัวและลงทะเบียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1

15 มีนาคม 2562 งานเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2562 "134 ปี เทพศิรินทร์ เกียรติระบิลระบือนาม"

15 มีนาคม 2562 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ ตามโครงการเทพเป็นหนี่ง

15 มีนาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

15 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

15 มีนาคม 2562 พิธีถวายพานพุ่มและเครื่องราชสัการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

14 มี.ค. 2562 รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

14 มี.ค. 2562 สอบ สอวน

13 มี.ค. 2562 ประชุมกลุ่มสาระต่างประเทศ

11 มี.ค. 2562 ประชุมครู

10 มี.ค. 2560 อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

10 มี.ค. 2562 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

9 มี.ค. 2562 คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล

9 มี.ค. 2562 สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

6 - 8 มี.ค. 2562  English Camp

5 มี.ค. 2562 ซ้อมขานนาค

4 มี.ค. 2562 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดลได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่  จังหวัดสมุทรสาคร  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอแสดงความยินดีและจะเดินทางไปส่ง

1 มี.ค. 2562 การปฐมนิเทศกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

1 มี.ค. 2562 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

1-21 มี.ค. 2562 สอวน. ชีววิทยา ค่าย 2

28 ก.พ. 2562 ประชุมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2562

23-27 กุมภาพันธ์ 2562  รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

12 ก.พ. 2562 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรม ม.1

11 ก.พ. 2562 วันวานทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์

5 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

18 ม.ค. 2562 นิทรรศการวันครู ครั้งที่ 63

18 มกราคม 2562  ทดสอบ TOFEL Junior และ TOFEL ITP

16 มกราคม 2562 วันครู โรงเรียนเทพศิรินทร์


ดาวน์โหลดกิจกรรมเก่าๆ ได้ที่นี่


ผู้เข้าชม : 6754