8มค.58ร่วมรำลึก''ท่านจ้าคุณนรรัตน์ฯ'' วัดเทพศรินทราวาส


 บันทึกโดย Admin  08 ม.ค. 2558
วันที่ 8 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันมรณภาพ "พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต"
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ หรือที่รู้จักกันดีในนาม "ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโกภิกขุ"

     สำหรับวันครบรอบ 44 ปีแห่งวันมรณภาพ ท่านเจ้าคุณนรฯ ทางวัดได้ทำการเปิดมณฑปให้ผู้ที่มีความเคารพและศรัทธา ให้เข้าไปกราบไว้ อัฐิธาตุท่านเจ้าคุณนรฯ ปีละ 1 หนของ วันที่ 8 มกราคม ของทุกปีอัตโนประวัติเดิมชื่อ ตรึก จินตยานนท์ เกิดที่หลังวัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรู พ่ายกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2440 เป็นบุตรคนโตของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาชื่อ ภุกจินตยานนท์ 

เมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ จนจบชั้นประถม(ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งไม่ค่อยตรงกับ ที่ท่านตั้งใจไว้เพราะแต่เดิมท่านสนใจในวิชาแพทย์ 

แต่ด้วยบิดาท่านเป็นนักปกครองอยากจะให้ท่านเป็นนักปกครองตาม ท่านจึงเลือกเรียนตามความประสงค์ของบิดาภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายนักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์และในการซ้อมรบครั้งนี้เองทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปเดิมนั้นต้องการเป็นข้าราชการปกครองกลับต้องมาเป็นข้าราชการในสำนักเพียงเพราะล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 เห็นท่านรูปร่างเล็ก จึงรับสั่งถามว่า "ตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้าเกิดข้าศึกดักทำร้ายแล้วจะสู้เขาไหวหรือ"

ท่านจึงกราบบังคมทูลว่า"ต้องขอลองสู้ดูก่อน ส่วนจะไหวหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอรับ"

ถ้อยคำกราบบังคมทูลในครั้งนั้นเป็นที่พอพระราชหฤทัยของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 มาก

หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้นแล้วก็ทรงโปรดให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจำห้องบรรทมในที่สุด


ด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรานของล้นเกล้าฯจนได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพานทองที่พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อปี พ.ศ.2462 (ขณะนั้นท่านอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น)และได้รับพระราชทานสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย


ต่อมาเมื่อรัชกาลที่6 สวรรคต เจ้าคุณนรฯได้อุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่บวช เจ้าคุณนรฯมีอายุ 28 ปี


โดยครั้งแรกนั้นท่านลาบวชเพียงพรรษาเดียวจากนั้นท่านก็ผัดเป็นสองพรรษา สามพรรษา แม้กระทั่งรัชกาลที่ 7 ท่านทรงเห็นว่าพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มั่นคงทั้งสูงด้วยความกตัญญูกตเวทีทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสมควรที่จะแต่งตั้งให้รับราชการต่อไป

ดังในสัญญาบัตรแต่งตั้งตอนหนึ่งมีใจความว่า"ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงฤาผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งจะได้พบอ่านคำประกาศนี้ให้ทราบว่าเราได้ตั้งใจให้จางวางตรีเจ้าพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) ปม.ท.จมว.ม.ล.มว.ป.ร.ต. ซึ่งเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของเราเป็นองคมนตรีรับปรึกษาราชการในตัวเรา เพิ่มศักดินาขึ้นอีก 1,000 เพื่อจะได้ช่วยเราคิดทำนุบำรุงแผ่นดินให้เป็นคุณประโยชน์มีความเจริญสมบูรณ์ ฯลฯ"


แต่ท่านก็ไม่ยอมลาสิกขาออกไปรับตำแหน่งคงยังผัดยืดการลาสิกขาออกไปอย่างไม่มีกำหนด
 

ท่านยังให้ความสำคัญในการออกรับบิณฑบาตตอนเช้ารวมทั้งการลงโบสถ์การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น อย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ 

จนกระทั่งถึงแก่กาลมรณภาพวันที่ 8 มกราคม 2514 สิริอายุ 74 พรรษา 46

สำหรับการบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพเป็นที่รู้กันดีใน หมู่ลูกศิษย์ลูกหาผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านเจ้าคุณนรฯ ว่าจะกำหนดจัดให้มีขึ้นทุกวันที่ 8 มกราคม เป็นประจำทุกปีซึ่งมีผู้เดินทางไปร่วมงานที่วัดเทพศิรินทร์อย่างเนืองแน่นขณะเดียวกันได้มีศิษยานุศิษย์อีกไม่น้อยที่ได้นำอาหารทั้งคาวหวานไปเปิดโรงทานบริการแก่ผู้ร่วมงานได้รับประทานอย่างทั่วถึง


 

ที่มา : http://www.khaosod.co.th/

ผู้เข้าชม : 6316