แนะแนว แนะนำ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย TCAS66


 บันทึกโดย Admin  01 ก.ค. 2565


ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS (ทปอ.) ให้เกียรติมาบรรยายเเละตอบข้อซักถาม 
ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รูปแบบใหม่ TCAS66 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เอกสารประกอบการบรรยาย

ผู้เข้าชม : 2011