รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวซอด้วง ม.1 - ม.3
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายวีรภัทร เพชรสัมฤทธิ์ ม.2/3
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวซอด้วง ม.1 - ม.3

Page      | 1 |