รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายศรันญ์ ศานติวัตร ม.4/3
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6

Page      | 1 |