รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ประเภทฆ้องวงใหญ่ ชั้น ม.4 - ม.6
ผู้ได้รับรางวัล : นายพงษ์อนันต์ สุดเจริญ ม.5/11
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ประเภทฆ้องวงใหญ่ ชั้น ม.4 - ม.6

Page      | 1 |