รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท ในโครงการรณรงค์ป้องกันมเร็งเต้านม
ผู้ได้รับรางวัล : นายสิระ หอมจันทร์ ม.5/9
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท ในโครงการรณรงค์ป้องกันมเร็งเต้านม

Page      | 1 |